summaryrefslogtreecommitdiffstats
BranchCommit messageAuthorAge
masterAutoCommit: 2014-09-08 13:27:28+10:00Ding-Yi Chen2 years
wipzanata_backend: fixed disable-ssl-certDing-Yi Chen2 years
 
TagDownloadAuthorAge
0.2.9zanata-util-0.2.9.zip  zanata-util-0.2.9.tar.gz  zanata-util-0.2.9.tar.xz  Ding-Yi Chen4 years
0.2.8zanata-util-0.2.8.zip  zanata-util-0.2.8.tar.gz  zanata-util-0.2.8.tar.xz  Ding-Yi Chen5 years
0.2.7zanata-util-0.2.7.zip  zanata-util-0.2.7.tar.gz  zanata-util-0.2.7.tar.xz  Ding-Yi Chen5 years
0.2.6zanata-util-0.2.6.zip  zanata-util-0.2.6.tar.gz  zanata-util-0.2.6.tar.xz  Ding-Yi Chen5 years
0.2.4zanata-util-0.2.4.zip  zanata-util-0.2.4.tar.gz  zanata-util-0.2.4.tar.xz  Ding-Yi Chen5 years
0.2.3zanata-util-0.2.3.zip  zanata-util-0.2.3.tar.gz  zanata-util-0.2.3.tar.xz  Ding-Yi Chen5 years
0.2.2zanata-util-0.2.2.zip  zanata-util-0.2.2.tar.gz  zanata-util-0.2.2.tar.xz  Ding-Yi Chen5 years
0.2.1zanata-util-0.2.1.zip  zanata-util-0.2.1.tar.gz  zanata-util-0.2.1.tar.xz  Ding-Yi Chen5 years
0.2.0zanata-util-0.2.0.zip  zanata-util-0.2.0.tar.gz  zanata-util-0.2.0.tar.xz  Ding-Yi Chen5 years
0.1.0zanata-util-0.1.0.zip  zanata-util-0.1.0.tar.gz  zanata-util-0.1.0.tar.xz  Ding-Yi Chen5 years
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
2014-09-08AutoCommit: 2014-09-08 13:27:28+10:00HEADmasterDing-Yi Chen14-94/+3393
2014-07-31perl modules changed from Zanata::Util to Lingua::ZanataDing-Yi Chen5-633/+867
2014-07-31perl modules changed from Zanata::Util to Lingua::ZanataDing-Yi Chen14-433/+837
2014-07-30zanata_language_list: change commentsDing-Yi Chen2-10/+15
2014-07-30Update testsDing-Yi Chen5-141/+260
2014-07-29Update zanata.xml download URLDing-Yi Chen1-1/+1
2014-07-29ChangeLog: Remove duplicate partsDing-Yi Chen1-10/+0
2014-07-29zanata_zanata_xml_download: New script to download zanata.xml.Ding-Yi Chen3-2/+154
2014-07-29zanata_backend: review manpagesDing-Yi Chen1-4/+0
2014-07-29zanata_backend: update manpagesDing-Yi Chen1-6/+6
[...]
 
Clone
ssh://git.fedorahosted.org/git/zanata-util.git
https://git.fedorahosted.org/git/zanata-util.git